Štandard plemena

standard

 

 Štandard FCI č. 140

Pôvod: USA, Použitie: sprievodný pes

Klasifikácia: 9. skupina spoločenské a sprievodné psy, 11. sekcia – malé dogovité psy, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu: 2.2. 1995

 

Pôvod:

Už samotný názov tohoto plemena naznačuje, že pochádza zo Spojených štátov, presnejšie z Bostonu, kde je veľmi častým rodinným príslušníkom. Napriek tomu u nás nemá širšie zastúpenie, čo je určite škoda, pretože Američania sú právom hrdí na svoje “An American Original” a kto raz podľahne jeho čaru, zostáva tomu plemenu verný do smrti. Za predkov bostonského teriéra sa považujú dosť neurčití “Bull and Terrier´s” krížení s anglickými bielymi teriérmi. Za samotný základ sú považovaní pes Hooper´s Judge a fena Burnett´s Gips, ktorých potomkovia boli ďalej použitý do chovu a nimi sa začal cielený chov nového boston teriéra.

Povaha:

Je to milý, živý a temperamentný pes. Ľudia si ho často pomýlia s francúzskym buldočkom, ktorý sa pravdepodobne tiež podieľal na jeho vývoji, ale tým sa ich akákoľvek podobnosť končí. Boston je teriérom každým kúskom svojho tela. Je šikovný, pohyblivý pes. V zemi svojho pôvodu je častým účastníkom agility a iných súťaží, na ktoré má všetky predpoklady, ako je pružnosť, mrštnosť, obratnosť, veselosť, ba aj akýsi zmysel pre humor. Je prispôsobivý, dokáže vyhovieť starším ľuďom, celé dopoludnia vie nečinne preležať na pohovke, na druhej strane dokáže s vami zdolávať hory, lesy i pobehovať s deťmi na dvore. Ako väčšina psov aj v bostonovi sa dosť odráža povaha samotného majiteľa, ale jedno je nesporné, je to citlivý pes ochotný učiť sa. Je vnímavý a veľmi odvážny, nie však útočný, ale o všetkom okolo seba má dokonalý prehľad, no rozhodne nie je uštekaný.
Nie je vhodný na kotercový chov, pozor treba dávať na horúčavy a veľké mrazy. Problémy môžu nastať pri pôrode, pretože zhruba 40% sa rodí cisárskym rezom. Prečo je tomu tak dodnes s určitosťou nevieme potvrdiť, ale malo by byť cieľom chovateľov, aby vhodným výberom chovných jedincov zvýšili počet prirodzene narodených šteniatok. Boston každého upúta svojim zaujímavým sfarbením, o ktorom sa traduje, že symbolizuje zrovnoprávnenie černochov a bielych a preto sú títo psi sfarbení čierno-, resp. pásikavo-bielo. Pohľad na štandardne žiaduco sfarbeného bostonka je naozaj zaujímavý a príjemný. Človek by si myslel, že jeho správny výraz vychádza z jeho pohľadu, čo je čiastočne pravda. Ale nie je to v tom inteligentnom pohľade, skôr v celkovom vzhľade, ktorý jasne hovorí “som naozaj niečo výnimočné”!

 

Všeobecný vzhľad:

Bostonský teriér má byť aktívny, vysokointeligentný krátkosrstý pes, vyvážený, kompaktný, s krátkou hlavou a krátkym chvostom. Je pásikavý, čierny alebo tulení – svetle), vždy s rovnomernými bielymi znakmi. Hlava má byť v správnom pomere k veľkosti psa a jej výraz musí prezrádzať vysokú inteligenciu. Telo je pomerne krátke a uvoľnené a ladné. Vyvážený vzťah medzi farbou a bielymi znakmi je charakteristickou vlastnosťou tohto plemena. Pri posudzovaní celkového dojmu sa má klásť mimoriadny dôraz na vyváženosť, výraz, farbu a biele znaky. Jasne ohraničené, krátke telo, spojené s jedinečnou kvadratickou hlavou a papuľou a pôsobivé sfarbenie sú charakteristické porovnávaní jednotlivcov oboch pohlaví je jediným rozdielom trochu jemnejšia stavba sučiek.

Dôležité proporcie:

Dĺžka končatín musí byť v správnom pomere k hmotnosti a stavbe psa, tak aby bol výrazne kvadratický. Bostonský teriér je mocný pes, ktorý nemá byť chudý ako trieska ani hrubý. Jeho kostra a svalstvo musia byť v správnom pomere k hmotnosti a stavbe psa a majú prispievať k žiaducemu vzhľadu.

1. Hlava:

Lebka je kvadratická, hore plochá, bez vrások, líca sú ploché, čelo strmo klesá. Čelový sklon je výrazný. Ňucháč čierny, široký; s výraznou líniou medzi nosnými dierkami. Papuľa je krátka, kvadratická, široká a hlboká primerane k lebke, bez vrások, je kratšia ako široká a hlboká, papuľa nemá byť dlhšia ako 1/3 dĺžky temena. Horná línia papule od čelového sklonu k špičke ňucháča je rovnobežná s hornou líniou temena.

2. Pysky:

Sú hlboké, avšak nie ovisnuté, pri zavretej papuli musia byť zuby úplne prekryté

3. Čeluste, chrup:

Čeľuste sú široké a štvorcové, s krátkymi, pravidelne umiestnenými zubami. Kliešťový zhryz alebo dostatočný predhryz, aby bola papuľa kvadratická. Líca ploché.

4. Oči:

Sú umiestnené ďaleko od seba, sú veľké, okrúhle a tmavé. Sú kolmé na línie lebky, ktoré ich ohraničujú. Pri pohľade spredu by mali byť vonkajšie kútiky očí na jednej línii s lícami. Ideálny výraz bostonského teriéra je pozorný a priateľský a naznačuje vysokú inteligenciu. Výraz je mimoriadne dôležitý plemenný znak.

5. Uši:

Sú malé a vztýčené buď prirodzene alebo kupírované, tak, aby zdôrazňovali tvar hlavy. Nasadené čo najbližšie k hranám lebky.

6. Krk:

Dĺžka krku musí dotvárať vyvážený vzhľad celého psa. Šija je mierne klenutá, hlava nesená pôvabne,plynulý prechod do pliec.

7. Trup:

Má byť krátky. Línia chrbta rovná. Chrbát krátky, aby trup vyzeral krátky. Kríže mierne klesajú smerom ku koreňu chvosta. Hrudník hlboký, dostatočne široký, rebrá sú v nasadení dobre klenuté a dosahujú ďaleko dozadu až do oblasti bedier.

8. Chvost:

Nízko nasadený, krátky, jemný, ku koncu sa zužuje do špičky, je rovný alebo skrutkovitý, nesmie byť nesený nad vodorovnou líniou. (Poznámka: uprednostňovaná dĺžka predstavuje maximálne jednu štvrtinu vzdialenosti medzi koreňom chvosta a pätou.)

9. Predné končatiny:

Stoja primerane ďaleko od seba, v jednej línii s hrotmi lopatky. Rovné kosti. Plecia šikmé, umiestnené dobre dozadu, čo umožňuje elegantný pohyb bostonského teriéra. Lakte ani vtočené ani vytočené. Nadprstia krátke a silné. Vlčie pazúriky sa smú odstrániť. Labky sú malé, okrúhle a kompaktné, nie sú ani vtočené ani vytočené, majú dobre klenuté prsty s krátkymi pazúrikmi.

10. Zadné končatiny:

Stehná silné a svalnaté, korektne nasadené. Kolená dobre zauhlené. Podpätia krátke, ani vtočené ani vytočené, päty sú výrazné. Labky malé a kompaktné, s krátkymi pazúrikmi.

11. Pohyb:

Bostonský teriér má istý krok a pohybuje sa v jednej línii. Predné a zadné končatiny sa pohybujú dopredu v perfektnom rytme, každý krok vyjadruje silu a pôvab.

12. Osrstenie:

Srsť krátka, hladká, lesklá a jemnej štruktúry.

13. Farby a znaky:

Pásikavý, čierny alebo “seal” s bielymi znakmi. (Poznámka: „seal“ – tulenia farba sa definuje ako čierna s červeným nádychom, ktorý je vidieť iba na slnku alebo jasnom svetle.) Pásikavá sa uprednostňuje, iba ak všetky ostatné znaky sú vyrovnanej kvality.

14. Vylučujúce chyby:

jednotná čierna, pásikavá alebo seal bez požadovaných bielych znakov, sivá alebo pečeňová farba.

15. Povinné sfarbenie:

Biele znaky okolo papule, biela lysinka medzi očami, biele predhrudie.
Žiaduce sfarbenie: biele znaky okolo papule, rovnomerná biela lysinka medzi očami a na hlave, biela okolo krku, na hrudi, čiastočne alebo celkom biele predné končatiny a na zadných končatinách
biela pod pätami
(Poznámka: žiaden inak typický jedinec nesmie byť penalizovaný za to, že nemá „žiaduce“ sfarbenie.)Pes s prevažne bielou hlavou alebo telom však musí mať iné mimoriadne prednosti, aby vyvážil tieto nedostatky.

16. Hmotnosť:

Podľa hmotnosti sa delí na triedy: pod 6,8 kg; od 6,8 kg do 9 kg;
od 9 kg do 11,3 kg.

Chyby:

Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

 • neforemný alebo ťažkopádny vzhľad,
 • úzke alebo široké nosné dierky,
 • oči s príliš výrazným bielkom alebo žmurkou,
 • veľkosť uší nie je v súlade s veľkosťou hlavy,
 • veselo nesený chvost,
 • slabé kosti, strmé kolená,
 • roztiahnuté prsty,
 • valivý, veslovitý, prepletajúci alebo stepujúci tzv. hackney

 

 Hrubé chyby:

Šikmé čeľuste, jazyk alebo zuby viditeľné pri zavretej papuli, hrbatý alebo prepadnutý chrbát,ploché rebrá, križujúci pohyb predných či zadných končatín.

Vylučujúce chyby:

 • mäsový, hnedý alebo škvrnitý ňucháč,
 • oči modré alebo s akoukoľvek stopou modrej,
 • kupírovaný chvost,
 • sfarbenie jednofarebné čierne, pásikavé alebo „seal“, bez požadovaných znakov,
 • sivá alebo pečeňová farba.